POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare principală a EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR – DELIA STOICA SRL, cu sediul social în Mun.Timisoara, Str. Lazar Gheorghe, Nr.24, Biroul Nr.1, Et.10, Ap.52 jud.Timiș, înmatriculată la ONRC sub J35/773/2013, CUI: RO31401320, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document denumit Politica de confidențialitate cuprinde explicațiile necesare, pertinente și concludente cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, modul și scopul utilizării lor, precum și cu privire la alte aspecte. Politica de confidențialitate se aplică numai pe site-ul https://contabilitate-achizitii.ro/.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la drepturile pe care le aveți, în contextul utilizării paginii de internet https://contabilitate-achizitii.ro/.

II. Definiții conform GDPR

Politica noastră de confidențialitate utilizează termeni specifici în materia protecției datelor cu caracter personal, ale căror definiții se regăsesc în cuprinsul Regulamentului general privind protecția datelor. Având în vedere că ne dorim ca această politică să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru toți utilizatorii site-ului https://contabilitate-achizitii.ro/, vă prezentăm explicația terminologiei folosite. Așadar, GDPR definește în art.4 termenii specifici, după cum urmează:

 1. Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumită persoană vizată. Persoana fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date delocalizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Prelucrare de date cu caracter personal – reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 3. Restricționarea prelucrării – înseamnă delimitarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării viitoare a acestora.
 4. Creare de profiluri – presupune orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.
 1. Pseudonimizare – înseamnă prelucrare de date într-un mod în care datele să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirearespectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 2. Operator de date – reprezintă persoana fizică, persoana juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 3. Persoană împuternicită de operator – este acea persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 4. Destinatar ( Beneficiar ) – este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia/căreia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari. Prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 5. Terță parte – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

10. Consimțământ – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

III. Principii care guvernează prezenta politică de confidențialitate

 1. Principiul legalității, echității și transparenței. Acest principiu impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
 2. Principiul limitării scopului, astfel încât datele cu caracter personal să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime .
 3. Principiul colectării minimului de date cu caracter personal pentru atingerea scopului pentru care s-a obținut consimțământul. Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 4. Principiul menținerii datelor exacte asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar, iar cele inexacte sunt șterse sau rectificate fără întârziere.
 1. Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obținut consimțământul. Acesta presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate cel mult un timp necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care sunt prelucrate.
 2. Principiul asigurării securității adecvate datelor cu caracter personal, astfel încât acestea să fie integre, confidențiale și disponibile.
 3. Principiul responsabilității impune în sarcina operatorului responsabilitatea privind respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR și demonstrarea acestei conformări.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către ECAF Delia Stoica SRL exclusiv cu respectarea dispozițiilor legale europene și naționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Cadrul legislativ aplicabil vizează următoarele: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilorelectronice.

Salariații din cadrul ECAF Delia Stoica SRL, precum și persoanele împuternicite de către societatea noastră au îndatorirea de a respecta toate dispozițiile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În ipoteza în care doriți să ne adresați întrebări, să formulați reclamații, să solicitați informații privind datele dumneavoastră ori în legătură cu protecția datelor în cadrul ECAF Delia Stoica SRL, vă invităm să faceți aceste solicitări către adresa de e-mail delia@contabilitate-achizitii.ro

4.1   Categoriile de date cu caracter personal

În cazul în care accesați site-ul https://contabilitate-achizitii.ro/, acesta va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, spre exemplu, comportamentul/preferințele/obișnuințele, precum și alte categorii de date pe care le furnizați în contextul utilizării site-ului.

La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de ECAF Delia Stoica SRL în scopuri promoţionale și de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunţaţi la serviciul newsletter. Aveți dreptul de a renunţa oricând la serviciul newsletter prin dezabonare.

La înregistrarea ca utilizator pe site colectăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume sau pseudonimul dorit, adresă de e-mail, fotografie, în cazul în care asociați un cont de pe o rețea de socializare avem acces la adresa profilului dumneavoastră de pe respectiva rețea de socializare. Aveți prerogativa de a renunța la contul dumneavoastră, prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@contabilitate-achizitii.ro.

În vederea încheierii unui abonament, sunt colectate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, vârstă, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, fax și date bancare în cazul în care plata se face prin utilizarea cardului bancar.

4.2 Cookie-uri

Pagina noastră de internet https://contabilitate-achizitii.ro/ conține cookie-uri, acestea reprezentând fişiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul browser- ului dumneavoastră de internet şi au ca finalitate eficiența și siguranța paginii noastre de internet. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID, care este un identificator unic al cookie-ului. Acesta se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browser-ului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browser-ul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a face pagina de internet mai ușor de folosit, nu cauzează daune computerului dumneavoastră și nici nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dumneavoastră sau colectate în urma folosirii serviciilor lor.

Prin intermediul cookie-urilor, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Acestea ne conferă permisiunea de a recunoaște utilizatorii site-ului nostru web și fac mai ușoară utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web nu mai este nevoit să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

Cookie-urile salvează în special setările alese de dumneavoastră. Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Vă aducem la cunoștință faptul că, prin împiedicarea instalării de cookie-uri, se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet.

În urma unei vizite pe pagina noastră de internet, sunt plasate mai multe categorii de cookie-uri, după cum urmează:

 • cookie-uri esențiale pentru funcționarea website-ului nostru, fiind necesare pentru autentificarea utilizatorilor, pentru prevenirea utilizării frauduloase a conturilor de utilizator sau pentru oferirea de funcții specifice site-ului;
 • cookie-uri pentru măsurarea traficului, care permit recunoașterea și numărarea vizitatorilor, fiind necesare pentru îmbunătățirea modului de funcționare a site-ului;
 • cookie-uri pentru funcționalitate, acestea fiind folosite pentru recunoașterea dumneavoastră atunci când accesați din nou site-ul;
 • cookie-uri de targetare, care înregistrează vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet, paginile și link-urile pe care le-ați accesat, fiind utile pentru a face site-ul mai remarcant pentru dumneavoastră.

V. Scopurile și temeiurile prelucrării de date cu caracter personal

Pagina noastră de internet colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea următoarelor scopuri și în baza temeiurilor care urmează:

 •  în scopul furnizării serviciilor și efectuării plăților în baza contractelor încheiate, pot fi prelucrate datele cu caracter personal, precum date de identificare, date de contact, date bancare; această prelucrare se întemeiază pe executarea unui contract în care persoana vizată este parte sau pe o obligație legală care ne este impusă;
 •  în scopul comunicării prin intermediul e-mailului, informațiile furnizate pot fi utilizate pentru a vă trimite diverse comunicări pe adresa de poștă electronică, în cazul în care v-ați înscris pentru unele dintre newsletter-ele noastre; temeiul juridic al acestei prelucrări este consimțământul persoanei vizate, care poate fi retras în orice moment;
 •  în scop de publicitate, informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor vor putea fi folosite pentru afișarea unor reclame relevante pentru interesele și preferințele dumneavoastră; temeiul legal al prelucrării în scopul menționat anterior este interesul nostru legitim de a menține accesul gratuit la website-ul nostru, fără a afecta activitatea noastră de natură pecuniară;
 • în scop de analiză statistică, datele sunt utilizate pentru îmbunătățirea anumitor funcționalități, pentru modificarea secțiunilor sau pentru a prezenta cele mai adecvate informații; această prelucrare are ca temei juridic interesul nostru legitim de a înțelege cum funcționează website-ul, cum este citit și care sunt vizitatorii acestuia;
 • în scop de control al comportamentului, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate pentru a preveni orice activitate ilegală pe website-ul nostru, precum și pentru a împiedica activitățile interzise pe site sau care lezează activitatea celorlalți vizitatori; temeiul legal este interesul nostru legitim de a asigura funcționarea site-ului în condiții optime și de a stopa orice fraudă;
 • în scopul unei eventuale exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor împotriva dumneavoastră, datele cu caracter personal care vă privesc, precum datele de identificare, datele de contact, datele privind adresa, pot fi prelucrate în baza interesului nostru legitim de a ne exercita drepturile în cadrul unor posibile litigii viitoare;În ipoteza în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate exclusiv pe baza consimțământului, vă vom prezenta separat o cerere privind obținerea consimțământului, într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, în momentul în care veți furniza datele cu caracter personal.

VI.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Criteriile utilizate în vederea determinării perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt definite de scopul prelucrării și de temeiul juridic al acesteia. După expirarea perioadei necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și prelucrate datele respective, acestea sunt șterse dacă nu mai sunt necesare pentru executarea sau încheierea unui contract sau dacă persoana vizată nu și-a dat consimțământul pentru stocarea acestor date pe o perioadă mai lungă.

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face exclusiv în temeiul consimțământului, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pe perioada pentru care a fost manifestat consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile declarate, însă fără a afecta prelucrările efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia. Totuși, acestea vor putea fi folosite în continuare pentru necesitatea îndeplinirii oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a interesului nostru legitim de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Pentru mai multe informații în legătură cu perioada de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@contabilitate- achizitii.ro.

VII.  Securitatea datelor cu caracter personal

Pagina noastră de internet https://contabilitate-achizitii.ro/ este protejată prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva accesului, modificării sau răspândirii datelor dumneavoastră cu caracter personal de către persoane neautorizate, precum și împotriva alterării, pierderii sau distrugerii datelor cu caracter personal care vă privesc.

Vă recomandăm să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele dumneavoastră de acces şi să închideţi fereastra de browser când finalizați vizitarea paginii noastre de internet.

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate prin afişarea unui simbol de închidere, de exemplu, afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului dumneavoastră.

VIII.  Drepturile de care beneficiați

În calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor:

 1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ECAF Delia Stoica SRL, conform celor descrise în prezenta politică;
 2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ECAF Delia Stoica SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, drepturile persoanei vizate de a obține restricționarea, de a se opune prelucrării, de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor, de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere și detalii privind existența unui proces decizional automatizat, dacă este cazul;
 3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor inexacte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, din partea ECAF Delia Stoica SRL, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete;
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) de către ECAF Delia Stoica SRL, atunci când este incident unul dintre următoarele motive: a) datele nu mai sunt necesare; b) consimțământul a fost retras și nu se aplică alt temei legal; c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; d) datele au fost prelucrate ilegal; e) există o obligație legală în sarcina operatorului de a șterge datele; f) datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară pentru a putea face verificări; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea; c) operatorul nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se efectuează verificări în legătură cu prevalența drepturilor legitime ale operatorului;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către ECAF Delia Stoica SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. Dreptul la opoziție, care poate fi exercitat prin transmiterea unei solicitări, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată; astfel, persoana vizată se poate opune prelucrării în temeiul interesului public sau în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime șiimperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; De asemenea, dreptul la opoziție poate fi exercitat în orice moment și fără nicio justificare cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct;
 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 9. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați că au fost încălcate drepturile dumneavoastră în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă invităm să trimiteți solicitări la adresa de e-mail contact@contabilitate- achizitii.ro.

IX. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi prelucrate în cadrul Uniunii Europene, în funcție de scopul prelucrării. ECAF Delia Stoica SRL depune toate diligențele necesare pentru a aplica garanții adecvate în vederea protejării confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal în timpul transferului de date. De asemenea, minimizăm riscul pentru drepturile și libertățile dumneavoastră prin faptul că nu colectăm sa stocăm date sensibile care vă privesc.

În măsura în care legile aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal ne permit, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor clienți, în scopul implicării în afaceri ori pentru a confirma calitatea înaltă a serviciilor oferite, unor auditori, autorități de supraveghere sau furnizori de servicii externe în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care suntem obligați să facem acest lucru în temeiul legii, în cazul unei proceduri judiciare pendinte sau potențiale sau pentru a constata, exercita sau apăra drepturile legale, inclusiv în scopul prevenirii fraudei.

X. Modificări privind politica de confidențialitate

Vă aducem la cunoștință faptul că pe parcurs este posibil să actualizăm acest document de informare prin publicarea unei versiuni noi pe website-ul nostru, astfel încât să asigurăm conformitatea politicii cu eventualele modificări legislative.

Datorită faptului că legile în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și interpretările organelor de stat și recomandările emise de autoritățile de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc de-a lungul timpului, această politică de confidențialitate este susceptibilă, la rândul său, de modificări și actualizări conform noilor cerințe legislative. Așadar, vă învederăm faptul că ne rezervăm dreptul de a face modificări asupra acestui document în orice moment, din orice motiv și fără vreo notificare în acest sens. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe website-ul nostru, astfel încât să luați cunoștință de noua versiune a acestui document.